Zakładamy barć

barc9

 

 

 

NiC pomaga także pszczole miodnej. Dzięki współpracy z ekipą Bartnictwo Borów Stobrawskich w maju 2015 roku założyliśmy barć.

 

 

 

Barć to wydrążona w celu hodowli pszczół komora wewnątrz pnia drzewa. Bartnictwo było rozpowszechnione na ziemiach słowiańskich już od I w. n.e. jednak po II wojnie światowej prawie całkowicie zanikło. Postanowiliśmy powrócić do tych zamierzchłych czasów. Z pomocą trochę nowocześniejszych narzędzi rozpoczęliśmy cięcie  dębowej kłody.

barc1       barc2barc3

Następnie przy użyciu pieszni chłopaki rozpoczęli dzianie czyli drążenie barci.

barc4barc5

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać nie wszyscy pracują. Pani Prezes po chwili pokaże jak to się robi, bartnictwo ma we krwi.

barc6barc7

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak wydziany otwór zakrywa się deseczką tzw. płaszką. Z tyłu natomiast robi się oko, czyli drogę wylotu pszczół.

barc8barc9

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotową barć powiesiliśmy na drzewie. Nie jest to łatwe zadanie ze względu na ciężar kłody. Zapraszamy zatem rójki pszczoły miodnej do naszej barci.

barc10barc11