O pszczołach

Gatunki

Zagrożenia

Sposoby ochrony

 

     Słowo "pszczoła" zapewne dla większości ludzi kojarzy się z gatunkiem pszczoły miodnej. Warto jednak uświadomić sobie, że hodowana i udomowiona przez człowieka pszczoła miodna (Apis mellifera L.) to tylko jeden, spośród niemal 470 (!) gatunków pszczół stwierdzonych w Polsce. Do nadrodziny pszczół (Apoidea) zaliczają się na przykład dobrze znane, a często jeszcze błędnie nazywane bąkami, trzmiele (Bombus spp.). A to tylko początek w bogactwie gatunkowym pszczół, w którym każdy pełni kluczową role w złożonym świecie przyrody.

     Większość kwiatów naszej flory istnieje dzięki pracy pszczół, a co za tym idzie dzięki nim wydają one nasiona i rodzą owoce. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyżej wspomniane pszczołę miodną i trzmiele można wyróżnić je tytułem "wzorowych zapylaczy". To właśnie im zawdzięczamy najwięcej plonów, gdyż zapylają ważne z gospodarczego punktu widzenia rośliny. Ale tu ich rola się nie kończy! Bioróżnorodność świata pszczół zapewnia przetrwanie wielu naturalnych i półnaturalnych ekosystemów.

      Niestety od ponad pół wieku obserwujemy niebezpieczną tendencję drastycznego zmniejszania się liczebności i bogactwa gatunkowego pszczół. Problem dotyczy zarówno pszczoły miodnej, jak i wszystkich dziko żyjących pszczół. Wina leży po stronie człowieka, często w jego nieumyślnych, lecz szkodliwych działaniach. Żeby temu przeciwdziałać musimy zgłębiać naszą świadomość i podejmować akcje propagujące ochronę pszczół! Można przecież śmiało stwierdzić, że dobro pszczół to również nasze dobro - nasze i przyszłych pokoleń !