Gatunki

Trzmiele

Pszczoły samotnice

 

Pszczoły jest to najważniejsza grupa owadów zapylających. Pojawiły się wraz z roślinami okrytonasiennymi w okresie kredy. Odżywiają się pyłkiem i nektarem, i ewoluowały wraz z roślinami żywicielskimi, by móc lepiej pobierać pokarm. Przewiduje się, że przodkiem tej grupy może być owad o budowie zbliżonej do pierwotnych os grzebiących.

       W dzisiejszych czasach większość osób słysząc o pszczołach wyobraża sobie pszczołę miodną (Apis mellifera L.). Lecz do tej nadrodziny zaliczamy także trzmiele, pszczoły samotnice i pszczoły pasożytnicze. Każdy gatunek odgrywa mniejszą lub większą rolę w procesie zapylania.

       Na całym świecie żyje ponad 25 tysięcy gatunków pszczół (w tym 80% gatunków to samotnice, a 15% to tzw. kukułki). Są one bardzo zróżnicowane pod względem morfologicznym. Wszystkie one mają przesunięte do przodu odnóża pierwszej pary, dwie pary skrzydeł błoniastych, tułów zbudowany z czterech segmentów w odróżnieniu od pozostałych rzędów owadów.

      Podział systematyczny nadrodziny pszczół na rodziny oparto na budowie tułowia i budowie aparatu gębowego. W Polsce udokumentowano występowanie tylko siedmiu rodzin: pszczołowatych (Apidae), porobnicowatych (Anthorhoridae), lepiarkowatych (Colletidae), pszczolinkowatych (Andrenidae), smuklikowatych (Halictidae), miesiarkowatych (Megachilidae) i spojnicowatych (Melittidae).