Makatka zwyczajna

Makatka zwyczajna zwana także makatką zbójnicą (Anthidium manicatum L.) jak wiekszość pszczół z tego rodzaju jest bardzo charakterystycznym owadem gdyż z ubarwienia przypomina osy. Samice zbierają pyłek na szczoteczkę brzuszną (cecha charakterystyczna Megachilidae - miesierkowate), samce można odróżnić po zakończonym kolcami odwłoku. Gatunek ten odwiedza i żywi się pyłkiem i nektarem licznych gatunków roślin (polilektyzm), natomiast jest ściśle związany z roślinami pokrytymi dużą iloscią włosków. Włoski te zbiera żuwaczkami, formuje w kulkę za pomocą nóg i taki pakiet posłuży przyszłej mamie do wyścielenia miękiego gniazda. Stąd właśnie wywodzi się pierwszy człon nazwy - makatki to bawełniane tkaniny dekoracyjne. Makatki nie są wybredne co do miejsca gniazdowania. Mogą to być najrozmaitsze jamki w ziemi, czy ścianach lessowych i glinianych, w szczelinach skalnych, murach i balkonach. Komórek lęgowych w gnieździe jest od 3 do 16, odzdzielone są od siebie ziemią, kamykami, drewienkami, suchymi listkami, źdżbłami traw, muszelkami ślimaków, czy koreczkami z wełny roślinnej. Makatki są trudne do znalezienia, gdyż zakładają gniazda z dala od roślin żywicielskich i dostarczających budulca.

makatka2 makatka3

Drugi człon nazwy gatunkowej - zbójnica - pochodzi od sprytu, szybkości i zawziętości tej pszczoły. Makatka potrafi zawisnąć w powietrzu i pić nektar z kwiatów, jednocześnie pozostając bardzo czujnym. Dodatkowo samce wykazują się terytorializmem. Przepędzają ze swojego rewiru inne gatunki pszczół, a także konkurencję w postaci samców własnego gatunku. Prawo wstępu mają tylko przyszłe matki jego potomstwa. Makatka zbójnica występuje latem i jest niezwykle pożyteczna. Jej loty jak i sam wygląd jest bardzo zjawiskowy, dlatego zachęcamy wszystkich do sadzenia w swoich ogrodach przyciągającą tą pszczołę roślinę - czyśćca wełnistego (Stachys byzantina L.).

makatka1 makatka4