Zadrzechnia fioletowa

Zadrzechnia fioletowa (Xylocopa violacea L.) jest to cieplolubna pszczoła żyjąca samotnie, związana z suchymi siedliskami roślinnymi. Pszczoły te są zaliczane do największych polskich błonkówek, mierzą do 4 cm. długości ciała. Zadrzechnia posiada charakterystyczne fioletowe skrzydła, po których można je łatwo odróżnić od innych pszczół.

Owady dorosłe pojawiają sie w maju, po czym żuwaczkami drążą kanały w suchym, martwym drewnie. Tam składają jaja i prowiantują komórki w pyłek, i nektar. Gatunek ten jest spotykany w Polsce bardzo rzadko, jednak w wyniku coraz wyższych temperatur powietrza w ciągu lata, obserwowany jest coraz częściej. Przyczyną ograniczenia liczebności zadrzechnii jest zmniejszenie liczby starych próchniejących drzew i kurczenie się stanowisk o charakterze stepowym. Gatunek ten szczególnie upodobał sobie rośliny takie jak groszek pachnący (Lathyrus odoratus L.), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare L.), czy kłosowiec pomarszczony (Agastache rugosa Kuntze). Zadbajmy więc o nasadzenia odpowiednich roślin i pozostawienie martwego drewna w ogrodzie, ono także daje życie.