Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową!

 

Jesteśmy otwarci na współpracę z placówkami oświatowymi. Dotychczasowe spotkania z dziećmi i młodzieżą utwierdzają nas w przekonaniu, że edukacja przyrodnicza to łączenie pożytecznej idei i dobrej zabawy.

PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ

 

 

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom odpowiedzialnych firm, dla których ekologia to nie tylko pusty slogan. Nasze warsztaty mają poszerzać przyrodnicze horyzonty i motywować do własnych ekodziałań.

PROPOZYCJA DLA FIRM