Syców zapyla

9

 

 

 

 Rusza projekt Syców Zapyla!

 

 

 

 
 Projekt to przede wszystkim zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych oraz seniorów i działkowców na temat różnorodności świata pszczół i wartości przyrodniczej regionu, w którym żyją. Uczestnicy  warsztatów zdobędą m.in. praktyczną wiedzę jak tworzyć pszczele ogródki i konstruować domki dla zapylaczy, a pomoże w tym przygotowany dla każdego "Praktyczny poradnik ochrony pszczół". W Muzeum Regionalnym we współpracy z Uniwersytetem III wieku powstanie Bank Nasion, w którym mieszkańcy będą mogli wymieniać i rozpowszechniać nasiona roślin miododajnych. Na podsumowanie projektu zaprosimy do Centrum Kultury na projekcję filmu "Łowcy miodu: na ratunek pszczołom"!
Projekt pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Syców. 
Sfinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Dobra Widawa”. Umowa o powierzeniu grantu nr 4/10/2017