Dlaczego olej palmowy jest szkodliwy dla środowiska?

Redakcja

12 marca, 2024
Olej palmowy jest jednym z najważniejszych surowców rolniczych na świecie. Używa się go do produkcji szerokiej gamy produktów, w tym żywności, kosmetyków, środków czystości i biopaliw. Niestety, produkcja oleju palmowego ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym na lasy tropikalne i bioróżnorodność. Jest też jednym z najbardziej efektywnych i tanich surowców rolniczych, co sprawia, że jest bardzo popularny w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Jednakże, jego uprawa prowadzi do wycinania lasów tropikalnych, co z kolei prowadzi do utraty bioróżnorodności oraz emisji gazów cieplarnianych. Wielu ekologów uważa, że uprawa oleju palmowego powinna być zastąpiona alternatywnymi surowcami, takimi jak np. olej kokosowy, rzepakowy czy słonecznikowy. Wynikające z uprawy oleju palmowego negatywne skutki dla środowiska obejmują m.in. utratę siedlisk dla dzikich zwierząt, emisję gazów cieplarnianych związanych z wycinaniem lasów oraz powstawanie toksycznych odpadów związanych z przetwarzaniem oleju palmowego. Produkcja oleju palmowego przyczynia się również do zmniejszenia ilości wody dostępnej dla społeczności lokalnych, co z kolei ma wpływ na zdrowie, żywność i dochody tych społeczności. Zwiększona świadomość społeczeństwa na temat negatywnych skutków produkcji oleju palmowego doprowadziła do powstania wielu inicjatyw na rzecz zrównoważonej uprawy i pozyskiwania oleju palmowego. Wielu producentów i dystrybutorów zobowiązało się do stosowania jedynie oleju palmowego pochodzącego z zrównoważonych źródeł, co oznacza, że olej ten został wyprodukowany w sposób przyjazny dla środowiska i społeczeństwa. Istnieją również inicjatywy społeczne, które mają na celu ograniczenie zużycia oleju palmowego, poprzez edukację i promowanie alternatywnych surowców.

Organizacje walczące z użyciem oleju palmowego

Jedną z największych organizacji walczących z użyciem oleju palmowego jest Greenpeace. Od wielu lat Greenpeace przeprowadza kampanie mające na celu uświadomienie ludziom szkodliwych skutków produkcji oleju palmowego i zachęcanie firm do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. W ramach swoich działań organizacja przeprowadza m.in. badania i analizy, prowadzi kampanie społeczne, a także edukuje i mobilizuje ludzi do działań na rzecz ochrony środowiska. Inną organizacją, która działa na rzecz ochrony lasów tropikalnych i walki z użyciem oleju palmowego, jest Rainforest Action Network (RAN). RAN to organizacja non-profit, która działa na całym świecie, aby chronić lasy tropikalne i mieszkańców, którzy na nich żyją. RAN przeprowadza kampanie edukacyjne i mobilizacyjne, a także naciska na firmy, aby przeszły na użycie oleju palmowego z certyfikatem RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). W Polsce działają również organizacje, które walczą z użyciem oleju palmowego w produkcji żywności i kosmetyków. Jedną z nich jest Stowarzyszenie „Nie Palmy”. Głównym celem organizacji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat negatywnych skutków produkcji oleju palmowego i zachęcenie konsumentów do wyboru alternatywnych produktów. W ramach swojej działalności organizacja przeprowadza kampanie społeczne, działa na rzecz wprowadzenia oznaczeń produktów zawierających olej palmowy oraz zachęca do współpracy z firmami, które przestrzegają zasad zrównoważonego rozwoju. Warto również wspomnieć o inicjatywach, które powstały w odpowiedzi na problem produkcji oleju palmowego. Jedną z nich jest inicjatywa Nutella Challenge, która zachęcała do poszukiwania alternatywnych sposobów na przygotowanie popularnego smarowidła, bez użycia oleju palmowego. Inne inicjatywy to m.in. „Palm Oil Free Certification”, które wprowadza certyfikaty dla produktów wolnych od oleju palmowego oraz „Palm Oil Investigations”, które bada produkty i informuje konsumentów o pochodzeniu oleju palmowego w produktach spożywczych. Wniosek jest taki, że olej palmowy jest problematycznym składnikiem w przemyśle spożywczym, ponieważ jego produkcja wiąże się z niszczeniem środowiska naturalnego, w tym lasów tropikalnych i zagrażającymi wyginięciu gatunkami zwierząt. Jednak, dzięki działaniom organizacji i firm, kwestia ta staje się coraz bardziej widoczna i podejmowane są kroki w kierunku ograniczenia jego użycia lub produkcji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Polecane: